Harjapäänkatu 32, 90120 Oulu 010 209 0900 Enable JavaScript to view protected content.

Turvajärjestelmät

Tarjoamme markkinoiden johtavat turvatekniikan järjestelmät ja palvelut vaativimpiinkin tarpeisiin.

Rikosilmoitin- ja hälytysjärjestelmät

Räätälöimme erilaisia hälytys- ja rikosilmoitinjärjestelmiä yrityksen omaisuuden ja henkilökunnan turvaamiseen. Murtovalvonnan oikea järjestäminen ehkäisee selvästi rikollisuutta jo olemassaolollaan, joten se kannattaa tehdä näkyväksi. Murto ja ilkivalta saattaa aiheuttaa yllättävää vaivaa yrityksen toiminnalle. Pahimmillaan toiminta saattaa keskeytyä joksikin aikaa. Murtovalvonta suojaa samalla yrityksen sisällä olevan tiedon päätymistä vääriin käsiin.

Rikosilmoitinjärjestelmien hälytykset ja toiminta voidaan integroida muihin järjestelmiin kuten kulunvalvontaan. Hälytys voidaan ohjata esimerkiksi vartiointiliikkeelle tai vaikkapa yrittäjälle itselleen.

Ota meihin yhteyttä, kartoitetaan tarpeesi ja tehdään järkevä ratkaisu turvallisuuden puolesta.

Tallentava kameravalvonta

Videovalvontajärjestelmä on ajankohdasta ja kelistä riippumaton tapa ehkäistä tehokkaasti ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä. Kameravalvonnan avulla tapahtumat tallentuvat ja lähettävät välittömästi dataa vartiointiliikkeelle. Valvonnalla voidaan myös seurata työn etenemistä esimerkiksi teollisuuden eri prosesseissa.

Tarjoamme markkinoiden johtavat analogiset ja IP-pohjaiset kamerajärjestelmät sekä hybridijärjestelmät, joiden tallennin tukee sekä analogisia että IP-kameroita. Valvontajärjestelmät tehdään aina räätälöitynä asiakkaan tarpeen mukaan.

Valvontajärjestelmät voidaan myydä myös vuokrapalveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse ostaa koko kalustoa itselle.

Kulunvalvontajärjestelmät

Kulunvalvonnalla pystytään nimensä mukaisesti myöntämään kulkulupia ja seuraamaan henkilöiden liikkumista eri tiloissa. Kulunvalvonnan avulla lisätään turvallisuutta kriittisissä tiloissa ja se mukautuu hyvin myös työajanseurantaan.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kulunvalvontaan. Valvonta voidaan myös integroida muihin järjestelmiin kuten hälytysjärjestelmiin ja kameravalvontaan. Oikeuksia eri tiloihin voidaan muuttaa nopeasti ja joustavasti.

Hyvin suunniteltu kulunvalvonta parantaa turvallisuutta huomattavasti ja helpottaa liikkumista rajatuilla alueilla.

Työajanseuranta

Nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä on helppo ja joustava kellokorttien, tuntikorttien tai muiden manuaalisten ratkaisujen tilalle. Työaikaa voidaan seurata niin, ettei se ärsytä tai rasita normaalia työskentelyä millään tavalla.

Integroiminen kulunvalvontaan tai palkkalaskentaohjelmaan sujuu kätevästi ja meillä on valmiudet tehdä useita erilaisia vaihtoehtoja räätälöitynä asiakkaan omiin tarpeisiin. Oikeanlaisella seurannalla poistetaan manuaalisia merkintöjä ja saadaan reaaliaikaista tietoa vaikkapa suoraan laskutukseen. Taloushallinnon kuormaa voidaan näin merkittävästi pienentää.

Paloilmoittimet

Palohälyttimet ovat tärkeimmässä osassa palon tai savuvahingon sattuessa. Hälyttimen lähettämä tieto ja varoitusääni ovat ensisijaisia vahinkojen ehkäisijöitä. Useissa tapauksissa viranomaisten ja vakuutusyhtiön säännöt pakottavat ilmaisimien käytön. Samalla niillä suojataan yritystoiminnan turvallisuutta ja häiriötöntä kulkua.

Toimitamme viranomaisten hyväksymät paloilmoitinjärjestelmät ja hälytyksensiirrot kaikkiin kohteisiin. Viranomaisten määräämien paloilmoitinjärjestelmien hälytykset on ohjattava suoraan hätäkeskukseen.

Järjestelmään kuuluu muun muassa ilmoitinkeskus, ilmaisinpiirit ja niihin liitetyt paloilmaisimet sekä painikkeet, hälyttimet ja ilmoituksen lähettävä siirtojärjestelmä. Hälytyksen sattuessa järjestelmä voi ohjata esimerkiksi palo-ovia.